Blog
Klimatyzacja na dachu - sposoby i metody montażu

Klimatyzacja na dachu – sposoby i metody montażu

Jednym z najczęściej wybieranych rodzajów klimatyzacji jest układ typu split. Składa się z jednostki zewnętrznej, do której można podłączyć wiele jednostek wewnętrznych. W ten sposób jeden element odpowiada za schładzanie kilku pomieszczeń. Miejsce na zamontowanie części zewnętrznej zależy od usytuowania mieszkania, a także możliwości technicznych oraz uzyskanych zgód ze strony wspólnoty mieszkaniowej lub właściciela budynku.

Umieszczenie jednostki zewnętrznej klimatyzacji na dachu domu — montaż klimatyzacji we Wrocławiu

  • Klimatyzator można umieścić na dachu niezależnie od jego poszycia (blacha, dachówka itp).
  • Przeprowadzenie instalacji jest możliwe zarówno w przypadku dachów (płaskich lub spadzistych) pokrytych blachą, jak i dachówką lub papą.
  • Klimatyzator jest umieszczany na łapach, czyli podwyższonych mocowaniach, dzięki czemu jest chroniony przed wibracjami oraz zbieraniem się wody. Takie ułożenie umożliwia również sprawne usuwanie śniegu.
  • Rurka odprowadzająca skropliny nie powinna być w żadnym wypadku łączona z rynną. Jako zamiennik poleca się pompkę do skroplin.

Jakie pozwolenie jest potrzebne do montażu klimatyzacji na dachu domu lub mieszkania?

Chcąc zainstalować klimatyzację na dachu w bloku, należy uzyskać zgodę od wspólnoty mieszkaniowej, która decyduje o częściach budynku wchodzących w skład nieruchomości wspólnej. Pierwszym krokiem jest spotkanie się z zarządcą, który musi wydać opinię na temat projektu. Jego zadaniem jest sprawdzenie, czy montaż instalacji nie wpłynie szkodliwie na życie mieszkańców lub nie doprowadzi do zniszczenia elewacji. Warto zatem wcześniej omówić z nim obowiązujące wymogi i normy przyjęte przez zarząd w zakresie dopuszczalnego emitowanego hałasu.

Montaż klimatyzacji w zabytkowym budynku

Warto sprawdzić, czy zamieszkiwany przez nas budynek nie znajduje się na liście zabytków. Dotyczy to przede wszystkim starych domów i kamienic. Odpowiedzi na to pytanie powinien udzielić Wojewódzki Konserwator Zabytków. Jeśli potwierdzi nasze przypuszczenia, wówczas do zamontowania klimatyzacji potrzeba odpowiedniego pozwolenia ze strony konserwatora zabytków. Zgodę najłatwiej otrzymać właśnie dla klimatyzacji montowanej na dachu, inaczej niż w przypadku urządzeń montowanych na elewacji. Najpierw należy jednak uzyskać pozwolenie ze strony wspólnoty mieszkaniowej.

O czym warto pamiętać, montując klimatyzację na dachu?

Osoba przeprowadzająca montaż klimatyzatora na dachu powinna zadbać o właściwy sposób na odprowadzanie skroplin. Spółdzielnie mieszkaniowe zazwyczaj nie zgadzają się na klimatyzatory ze zbiornikiem, które trzeba regularnie opróżniać. O wiele większe szanse na uzyskanie odpowiedniej zgody zachodzą przy układach połączonych z odpływem kanalizacyjnym.