Blog
klimatyzacja

Montaż klimatyzacji w bloku – co warto wiedzieć?

Zmiany klimatyczne spowodowały, że temperatury latem są bardzo wysokie. Stały się niemal standardem, a niekiedy nawet robi się ekstremalnie gorąco i padają nowe, lokalne rekordy ciepła. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób decyduje się na montaż klimatyzacji w mieszkaniu w bloku, tym bardziej, że ceny urządzeń są coraz niższe i niemal każdy może sobie pozwolić na ich zakup. Należy jednak pamiętać, że takie rozwiązanie wymaga przeprowadzenia wcześniejszych przygotowań. Konieczne będzie m.in. spotkanie z zarządcą budynku i uzyskanie zgody wspólnoty mieszkaniowej. Montaż klimatyzacji w bloku wiąże się więc z koniecznością spełnienia szeregu formalności. Na co jeszcze trzeba zwrócić uwagę decydując się na zakup i montaż systemu klimatyzacji?

Montaż klimatyzacji na elewacji w bloku 

Jeżeli decydujemy się na zakup systemu klimatyzacji z jednostką zewnętrzną umieszczoną na elewacji budynku nie możemy tego zrobić bez uzyskania odpowiedniego pozwolenia. Zgodnie bowiem z ustawą o prawie własności, elewacja budynku jest uznawana za tzw. nieruchomość wspólną (art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali) „(…) grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali”. Ustawodawca, w tym przypadku, stosuje tzw. definicję negatywną, która wskazuje, że wszystko co nie należy do pojedynczego właściciela stanowi nieruchomość wspólną wszystkich mieszkańców. Oznacza to, ni mniej ni więcej, że o możliwości uzyskania zgody na montaż klimatyzacji w bloku decyduje wspólnota mieszkaniowa i konieczne jest dopełnienie wszelkich formalności i dostarczenie niezbędnych dokumentów. 

Niezbędne dokumenty

W przypadku klimatyzatorów typu split, a więc składających się z jednostki na zewnątrz i wewnątrz mieszkania, należy wcześniej pozyskać pozwolenie na montaż od właściciela budynku, danej spółdzielni czy wspólnoty. Inaczej całe przedsięwzięcie może skończyć się otrzymaniem nakazu przeprowadzenia demontażu. Jeżeli więc chcemy przeprowadzić montaż agregatu na elewacji budynku lub jego dachu musimy ubiegać się o uzyskanie zgody na takie przedsięwzięcie. Trudności z jej uzyskaniem mogą się jednak pojawić, szczególnie wówczas, gdy blok jest świeżo po remoncie lub też, gdy figuruje w rejestrze zabytków. Jeżeli wniosek zostanie odrzucony, wówczas pozostaje zakup przenośnej klimatyzacji. Niekiedy konieczne jest również otrzymanie zgody od sąsiadów lub architekta budynku.

Tak więc, jeżeli decydujemy się na montaż klimatyzacji w bloku musimy wystąpić z wnioskiem pisemnym do administracji budynku lub wspólnoty mieszkaniowej, o wydanie stosownego pozwolenia. Ów wniosek powinien określać m.in.:

  • planowane miejsce montażu klimatyzatora,
  • model i typ urządzenia,
  • jego wymiary i ciężar,
  • sposób zasilania,
  • poziom emitowanego hałasu.

Co istotne, warto zapoznać się z dokumentacją zarządu spółdzielni, bowiem, często w jej uchwałach znajdują się szczegółowe wytyczne dotyczące tego, jakie warunki należy spełnić, aby możliwy był montaż klimatyzacji. Znajdziemy w nich także wzór wniosku o wydanie pozwolenia, który wystarczy wypełnić i dostarczyć do administracji budynku lub wspólnoty mieszkaniowej. 

Montaż klimatyzacji we wnęce balkonowej 

Należy w tym miejscu podkreślić, że sama wnęka balkonowa (bez ścian) stanowi integralną część lokalu i nie zalicza się do nieruchomości wspólnej, tak więc zgoda na postawienie agregatu w jej obrębie nie będzie wymagana. Decydując się jednak na takie rozwiązanie, powinniśmy dodatkowo zakupić specjalny stojak, który nie przenosi drgań. Tylko odpowiednio wypoziomowane gumowe pokłady antywibracyjne, gwarantują stabilny montaż i usytuowanie jednostki zewnętrznej na podłodze. Rozwiązanie to ma jednak swoje wady, do których zaliczyć można, zmniejszenie użytkowej powierzchni balkonowej. Nie wymaga jednak uzyskania zgody wspólnoty mieszkaniowej, stąd też może być uznane za jedno z wygodniejszych rozwiązań. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy chcielibyśmy jednak przeprowadzić montaż klimatyzacji na elewacji wnęki balkonowej. Zgodnie z opinią Sądu Najwyższego z dnia marca 2008 r., sygn. akt III CZP 10/08, elementy konstrukcyjne i architektoniczne, które trwale łączą balkon z budynkiem, stanowią część wspólną. Tak więc ściany elewacji wnęki balkonowej należy do nich zaliczyć, a to oznacza, że uzyskanie pozwolenia będzie wymagane. 

Montaż klimatyzacji we wnęce balkonowej
Klimatyzacja w bloku

Montaż klimatyzacji w bloku bez balkonu

W przypadku braku balkonu niezbędne będzie uzyskanie zgody na montaż klimatyzacji, niemniej jednak, często w tym przypadku możemy spotkać się z odmową administracji budynku. Jest ona trudniejsza do uzyskania, acz nie niemożliwa. Niekiedy wystarczy dobrać odpowiednie urządzenie, o niskim poziomie hałasu, który nie będzie przeszkadzał sąsiadom, aby uzyskać pozwolenie na montaż. Warto jednak zaznaczyć, że w wielu wypadkach będzie on się wiązał z pracami na wysokości, co oczywiście przełoży się na wyższe koszty instalacji urządzenia. Konieczny może się okazać podnośnik koszowy, który w przypadku kilkunastopiętrowych budynków, również może okazać się zbyt niski. W takim przypadku, jedynym rozwiązaniem może być montaż klimatyzatora pod oknem, na specjalnych wieszakach. 

Montaż klimatyzacji na budynku zabytkowym

Tak jak to już zostało zaznaczone, zgodna na montaż klimatyzacji na budynku zabytkowym może być trudna do uzyskania, dlatego, jeżeli blok, w którym mieszkamy, bądź też obszar wokoło niego, podlega pod miano zabytku, wówczas właściciel nieruchomości musi się zwrócić do właściwej jednostki Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie zaleceń, które to określają sposób, w jaki powinny być wykonane wszelkie prace konserwatorskie, a także zakres zmian, których możemy dokonywać samodzielnie na elewacji budynku. W tym wypadku jednak konieczne będzie również uzyskanie zgody wspólnoty mieszkaniowej na montaż klimatyzacji w bloku zabytkowym i dopiero po jej uzyskaniu możemy, w dalszej kolejności, wystąpić z wnioskiem do konserwatora zabytków, o wydanie pozwolenia na instalację jednostki zewnętrznej. 

Dobór urządzenia

Zakłada się, że każdy metr kwadratowy wymaga około 100 W mocy chłodniczej, dlatego w pokoju o wymiarach 25 metrów kwadratowych niezbędne jest umieszczenie klimatyzatora o mocy ok. 2,5 kW. Część wewnętrzna musi zostać podłączona do systemu pozwalającego na odprowadzanie skroplin, na przykład bezpośrednio do kanalizacji. Do tego zewnętrzna jednostka wymaga źródła zasilania o mocy co najmniej 230 V. Innym istotnym czynnikiem jest poziom hałasu generowany przez urządzenie. Niektóre modele mogą pracować w trybie cichej pracy. Żeby korzystanie z klimatyzacji nie nadwyrężało portfela przy płaceniu rachunków za prąd, warto zwrócić uwagę na jego energooszczędność. Za najlepsze w tej kategorii uważa się urządzenia mieszczące się w klasie energetycznej A+++. Istotne jest, aby klimatyzator był wyposażony w inwerter, który zapewnia bardziej stabilną pracę urządzenia, a tym samym zmniejsza straty energii. Ciekawe dodatkowe funkcje to m. in. możliwość sterowania urządzeniem za pomocą WiFi, filtrowanie lub jonizowanie powietrza, które jest szczególnie polecane w miastach o dużym stopniu zanieczyszczenia.

Cena klimatyzacji w bloku

Koszty zakupu i umieszczenia klimatyzatora w mieszkaniu znajdującym się w bloku są zależne od wielu czynników. Do najważniejszych należy rodzaj urządzenia oraz sposób jego montażu. Średnia cena za całą usługę to mniej więcej 2,8 tysiąca złotych.